10 redenen om te kiezen voor de Survey module

Breng de prestaties van belangrijke organisatiethema’s zoals commerciële kracht,
winkelveiligheid en medewerker prestaties eenvoudig in beeld.

Er zijn momenten die zich voor doen waardoor organisatieverandering een wens is en in sommige gevallen een behoefte of zelfs een vereiste. Bijvoorbeeld bij het ervaren van druk op het rendement van de onderneming, de keuze voor een nieuwe winkelformule of het toetreden van een concurrent binnen een marktgebied. Het opzoek gaan naar inspiratie, nieuwe inzichten en capaciteit om een verandertraject succesvol uit te voeren is een logisch gevolg. De professionals van ReConsul ondersteunen organisaties bij verandering en het realiseren van ambities.  
Van het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe strategie, het vaststellen van de huidige situatie (nulmeting) tot en met het uitvoeren van een volwaardig verbeteringstraject genaamd ReBoost. Het ReBoost traject is ontwikkeld om organisaties volledig te ontzorgen in verandertrajecten, samen werken wij met elkaar aan het beoogde succes. Met een sterke focus op uitvoering, gebruikmakend van meetbare resultaten en het begeleiden van het totale winkelteam. Wij leggen graag even uit om welke redenen ReBoost een waardevolle aanpak betreft.  
Waarom de Survey module?

 1. Effectief
Doelgericht punten in beeld brengen die complimenten verdienen of die voor verbetering vatbaar zijn met het oog op uw specifieke situatie. Na uitvoering van een beoordeling via de Survey module worden automatisch rapportages in PDF gegenereerd.

2. Structuur
Gestructureerde aanpak, uitvoering en inhoud dat ervoor zorgt dat uw eigen medewerkers op gezette momenten winkelbeoordelingen uitvoeren, actiepunten ontwikkelen en verbeterpunten aanpakken door acties uit te voeren.

3. Multi inzetbaarheid
Naar wens kunnen gebruikers zelfstandig checklists of beoordelingsformulieren ontwikkelen. Inzetbaarheid door bijvoorbeeld afdelingsprestaties, veiligheidsaspecten of het vastleggen van informatie naar aanleiding van het uitvoeren van observaties gericht op houding en gedrag van medewerkers is bijvoorbeeld mogelijk.

4. Eyeopener voor verbeterpotentieel 
Met de Survey module wordt het verbeterpotentieel in beeld gebracht en wordt relevante informatie verzameld om medewerkers te kunnen coachen. In applicatie is het mogelijk om actiepunten te definiëren waardoor medewerkers gericht geïnformeerd worden.

5. Pragmatisch
De Survey module is zeer praktisch van opzet en heeft een zeer goede balans tussen tijdbesteding en resultaatverbetering. De mogelijkheid om direct in de applicatie tekst te ondersteunen door het maken van foto’s werkt zeer doeltreffend.

6. Bewustwording
Door de Survey module structureel te gebruiken en de vastgelegde informatie te hanteren richting medewerkers wordt de bewustwording van medewerkers vergroot wat betreft de prestaties van de meest relevante thema’s voor de organisatie.

7. Betrokkenheid 

De betrokkenheid van uw medewerkers bij het realiseren van het kwaliteitsniveau van het winkelbeeld neemt direct toe naarmate dit thema aandacht krijgt. Heeft u meerdere afdelingen? De aanpak is afdeling overschrijdend en hierdoor worden alle medewerkers betrokken bij alle afdelingen van uw winkel. Geen hokjes meer, maar met elkaar zorgdragen voor een commercieel krachtige winkel.

8. Direct resultaat
Bij inzet van de Survey module gericht op het vastleggen van het winkelbeeld is de ervaring dat de acties die hieruit voortvloeien snel worden opgepakt. Acties die weinig tijd kosten, maar voor een grote verbetering zorgen (laaghangend fruit) worden vaak dezelfde dag nog uitgevoerd. Dit leidt tot onmiddellijk zichtbare resultaten!

9. Meerdere gebruikers
De Survey module is praktisch van opzet waardoor het mogelijk is om meerdere gebruikers te koppelen aan een specifieke survey. Dit maakt het mogelijk om verschillende checklisten of beoordelingsoverzichten te maken geheel specifiek naar bepaalde functionarissen. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld eigen afdelingen of afdelingen van andere collega’s beoordelen. Op deze wijze is het mogelijk om de Survey module laag te positioneren in de organisatie. 

10. Vastlegging historie
Voor alle uitgevoerde checklists en beoordelingen geldt dat deze informatie wordt opgeslagen en het mogelijk is om niet alleen beoordelingen per moment te bekijken, maar eveneens patronen bloot te leggen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Survey App van ReConsul, de unieke op resultaatgerichte aanpakken of wat wij eventueel voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij maken graag kennis en lichten onze cases uiteraard persoonlijk toe.

“Wij zijn structureel bezig met het winkelbeeld door inzet van de Survey module,
beter in staat om het kwaliteitsniveau te handhaven sneller in staat om te verbeteren”

Klaar voor een kennismaking?

franchisegever, franchisenemer, managementlid van een servicekantoor of MKB ondernemer?
Allemaal voorbeelden van opdrachtgevers die u zijn voor gegaan.

Ik wil een demo!