10 redenen voor ReBoost

ReBoost is een integrale en voorspelbare projectaanpak
met oog voor de business en mensen.

Er zijn momenten die zich voor doen waardoor organisatieverandering een wens is en in sommige gevallen een behoefte of zelfs een vereiste. Bijvoorbeeld bij het ervaren van druk op het rendement van de onderneming, de keuze voor een nieuwe winkelformule of het toetreden van een concurrent binnen een marktgebied. Het opzoek gaan naar inspiratie, nieuwe inzichten en capaciteit om een verandertraject succesvol uit te voeren is een logisch gevolg. De professionals van ReConsul ondersteunen organisaties bij verandering en het realiseren van ambities.  
Van het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe strategie, het vaststellen van de huidige situatie (nulmeting) tot en met het uitvoeren van een volwaardig verbeteringstraject genaamd ReBoost. Het ReBoost traject is ontwikkeld om organisaties volledig te ontzorgen in verandertrajecten, samen werken wij met elkaar aan het beoogde succes. Met een sterke focus op uitvoering, gebruikmakend van meetbare resultaten en het begeleiden van het totale winkelteam. Wij leggen graag even uit om welke redenen ReBoost een waardevolle aanpak betreft.  
Waarom ReBoost?

1. Resultaatgericht
Optimalisatie van het rendement van een onderneming in ondernemerstevredenheid, werknemerstevredenheid, klanttevredenheid en in financiële zin. Dat is de essentie van ReBoost.

2. Eindklantgericht
ReBoost heeft een eindklantgerichte benadering zodat uw organisatie een nauwere aansluiting zal vinden met de behoeften van uw klanten. Dit uit zich onder andere in verbetering van de commerciële kracht van uw organisatie(s), verbetering in klantbehandeling (gedrag) en benadering van uw medewerkers (houding).

3. Eyeopener voor verbeterpotentieel
ReBoost brengt niet alleen het verbeterpotentieel van uw organisatie(s) concreet in beeld. Dankzij een opgesteld actieplan kunnen mensen en middelen vervolgens zeer doelgericht worden ingezet. Kortom: sneller vanuit het ”signaleren” van problemen en uitdagingen over te gaan naar “acteren” en hiermee oplossingen en verbeteringen. Onze professionals begeleiden tijdens een ReBoost traject actief het implementatieproces en nemen het projectmanagement voor u uit handen. Dit betreft een groot verschil ten opzicht van het uitvoeren van een nulmeting dat zich alleen toelegt op het vaststellen van een huidige situatie en het in beeld brengen van het verbeterpotentieel. 

4. Op actie gericht
ReBoost resulteert in concrete activiteiten, maatregelen en actiepunten waarmee u en uw mensen vanaf dag één aan de slag kunnen en ook gaan. Niet afwachten, maar vooral (samen) doen!

5. Direct Resultaat
De impact van een ReBoost project op uw organisatie is zéér groot en gericht op rendementsverbetering. De directe resultaten uiten zich in verbetering van de houding, het gedrag en de werksfeer van een winkelteam. Alsmede de financiële prestaties van uw organisatie(s).

6. Bewustwording
ReBoost vergroot het bewustzijn van ondernemers, het kernteam en overige medewerkers die invloed die hebben op de organisatie en haar prestaties richting klant. Het persoonlijk aspect in de aanpak ontbreekt dan ook niet. Wij bevragen op formele momenten, middels interviews, en informele momenten alle medewerkers van de organisatie. Om informatie te verkrijgen, mensen te confronteren, enthousiasmeren en/of te coachen in de weg naar verbetering.

7. Motiverend
ReBoost betreft een project waarbij alle medewerkers worden betrokken en geïnformeerd worden op een wijze die zorgt voor verbondenheid. Uit ervaring blijkt dat het informeren en het vieren van successen tijdens de organisatieverandering medewerkers uitermate motiveert. Door de concrete en praktische insteek, worden medewerkers geprikkeld en zich ervan bewust dat ze direct invloed hebben op het resultaat . Het wordt vooral interessant om een bijdrage te leveren in plaats dat men het als een opgelegde opdracht ervaart.

8. Multi disciplinaire optiek
ReBoost raakt vanuit verschillende invalshoeken de, volgens ReConsul, belangrijkste thema’s om tot een excellente organisatie te kunnen groeien, namelijk:

  • Leiderschap
  • Organisatiecultuur
  • Winkelprestaties: commercieel en financieel
  • Winkelbeheer: besturingsmodel, processen, procedures en operationele uitvoering

9. Integrale aanpak voor duurzame resultaten
ReBoost projecten kennen een gefaseerde aanpak waarin de activiteiten, rolverdeling, op te leveren documenten en investering tot uiting komen. ReConsul zorgt met haar aanpak er altijd voor dat de organisatie zelfstandig kan functioneren. Als het ReBoost project is afgerond vertrekken de professionals van ReConsul en is de organisatie zelf in staat om blijvend de prestaties te verbeteren.

10. Balans
Gedurende de uitvoering van ReBoost zullen er zaken wijzigen in de eigen organisatie. In sommige gevallen gaat het om aanpassingen of aanvullingen, maar in enkele gevallen zijn er forse ingrepen noodzakelijk. Vaak ingrepen in organisatorische zin zoals het wijzigen van een organisatiestructuur. In zo’n geval dient men bijzonder veel aandacht te hebben voor de betrokken mensen door hen te betrekken, informeren en voor te bereiden. De professionals van ReConsul hebben altijd oog voor deze dynamiek.

ReConsul heeft een aantal effectieve projectaanpakken ontwikkeld met een focus op organisatieverbetering. Het ReBoost traject betreft een gehele organisatieverandering die te omschrijven valt als een transitie. Daarentegen zijn ook korte projecten om een diagnose te stellen mogelijk of een organisatie te ondersteunen door projectmanagement activiteiten te beheren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van ReConsul, de unieke op resultaatgerichte aanpakken of wat wij eventueel voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij maken graag kennis en lichten onze cases uiteraard persoonlijk toe.

Progress is impossible without change,
and those who cannot change their minds cannot change anything.” – Bernshaw

Klaar voor een kennismaking?

franchisegever, franchisenemer, managementlid van een servicekantoor of MKB ondernemer?
Allemaal voorbeelden van opdrachtgevers die u zijn voor gegaan.

Kom in contact