Prestatiemanagement

Professionaliteit en vriendelijkheid hebben geen waarde als concrete resultaten uitblijven…

Organisatieprestaties continu verbeteren zit in het DNA van ReConsul en haar dienstverlening is hier logischerwijs op toegespitst. De professionals van ReConsul hebben jarenlange ervaring in de retail en de MKB sector, passie voor het vak en zorgen ervoor dat organisaties beheersbaar worden en effectief kunnen veranderen vanuit diverse ambities. Prestatiemanagement mag dan ook niet ontbreken, maar wat houdt prestatiemanagement exact in? Prestatiemanagement betreft een continu proces waarin sturing van de organisatie plaatsvindt door het consequent vaststellen van missie, strategie en doelstellingen van de organisatie.

Vervolgens deze te vertalen naar alle organisatieniveaus en deze meetbaar te maken. Het doel hiervan betreft om vinger aan de pols te houden in het presteren van de organisatie en het tijdig kunnen bijsturen bij eventuele ontwikkelingen waardoor beoogde uitgangspunten en/of doelstellingen niet zullen worden behaald. Kort gezegd, niet alleen gezamenlijk een stip aan de horizon creëren waar de organisatie wil uitkomen, maar zorgdragen dat de weg er naar toe helder blijft gedurende de tocht en dat waar nodig een nieuwe koers of bestemming wordt bepaald bij tegenspoed of verandering van wensen, behoeften en/of omgevingsfactoren.

Waar kan ReConsul u mee van dienst zijn?

  • Missie, visie, strategie vormen;
  • Organisatiedoelstellingen bepalen;
  • Vertaling missie, visie, strategie en organisatiedoelstellingen binnen organisatie;
  • Meetbaar maken van prestaties;
  • Implementatie van ondersteunende hulpmiddelen (Business Apps);
  • Begeleiden verander- en verbetertrajecten;
  • Klankbordsessie(s): sparren met winkelformule onafhankelijke (retail) professionals over uw organisatiebehoeften en ontwikkelde aanpakken;
  • Business coaching.

De menskant van organisaties wordt vaak te weinig aandacht gegeven waardoor veel ontwikkelingen stagneren. Succesvol blijven opereren als organisatie en succesvol verbeteren is een onmogelijke opgave zonder het blijvend betrekken van medewerkers. Medewerkers vormen het fundament van de organisatie, ReConsul betrekt te allen tijde sleutelfiguren van de organisaties bij de uitvoering van projecten. ReConsul heeft een eigen prestatiemanagement aanpak ontwikkeld die succesvol wordt gehanteerd.

Gebruik maken van moderne ondersteunende hulpmiddelen kan het effectief sturen binnen organisaties eenvoudig maken. ReConsul heeft specifieke Business Apps ontwikkeld waardoor besluitvormers binnen organisaties in staat zijn om snellere en effectievere besluiten te nemen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van ReConsul, de unieke op resultaatgerichte aanpakken of wat wij eventueel voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij maken graag kennis en lichten onze cases uiteraard persoonlijk toe.

“Succesvol transformeren vereist aandacht voor
leiderschap, structuur, processen, technologie en inzet
van mensen en middelen, cultuur en competenties”

Klaar voor een kennismaking?

franchisegever, franchisenemer, managementlid van een servicekantoor of MKB ondernemer?
Allemaal voorbeelden van opdrachtgevers die u zijn voor gegaan.

Kom in contact