Projectmanagement

ReConsul is een betrokken en eigentijdse organisatie
en werkt met organisaties aan het realiseren van hun ambities.

Retail organisaties moeten in hun strijd om de winkelende consument en om hun concurrentie voor te blijven slagvaardiger opereren. Innoveren en inspelen op kansen in de veranderende retail sector, vraagt om een veranderende organisatie met de daarbij behorende projecten. Grip op deze vele projecten, kosten en gewenste resultaten zijn daarbij een basisbehoefte en van groot belang. Welke rol spelen uw huidige en toekomstige projecten in het succes en het voortbestaan van uw organisatie? ReConsul heeft een ruime ervaring op het vakgebied van projectmanagement en draagt zorg dat projecten beheersbaar en succesvol worden uitgevoerd. Alvorens een project mag starten is het bestaansrecht van een project van groot belang. Om het bestaansrecht te bepalen stelt ReConsul een Plan van Aanpak op met hierin een investeringsanalyse, risicoanalyse, een heldere fasering van het project, planning en specificering van de te leveren producten.

Na akkoord door de opdrachtgever kan het project starten en dient de business case bij iedere faseovergang beoordeeld en geactualiseerd te worden. Het doel hiervan betreft om het bestaansrecht van het project te blijven volgen en kritisch te blijven op de gewenste projectresultaten. Nadat het project is uitgevoerd wordt er een algehele projectevaluatie met de opdrachtgever uitgevoerd. Uw geïnvesteerde geld moet uiteraard concrete resultaten opleveren ter verbetering van de organisatie. Een gestructureerde projectaanpak mag dan ook niet ontbreken. De professionals van ReConsul kunnen voor iedere projectrol of projectfasen worden geraadpleegd. Wordt er binnen een organisatie gebruik gemaakt van een specifieke projectmanagement methodiek? ReConsul heeft Prince2 en IPMA gecertificeerde organisatieadviseurs.

Waar kan ReConsul u mee van dienst zijn?

 • Projectmanagement;
 • Projectondersteuning;
 • Project definiëring:
  • opstellen Plan van Aanpak:
   • doelstellingen
   • reikwijdte & randvoorwaarden
   • te verwachten resultaten
   • aanpak & projectfasering
   • organisatiestructuur
   • planning
   • risico-inventarisatie
   • budget
  • informeren belanghebbenden

ReConsul heeft een aantal effectieve projectaanpakken ontwikkeld met een focus op organisatieverbetering. Zo is er een integrale projectaanpak ontwikkeld, getiteld ReBoost, volkomen gericht op het realiseren van een verbeterd rendement van een aantal samenhangende organisatiethema’s. Eveneens heeft ReConsul verschillende specifieke projectenaanpakken ontwikkeld om binnen een kort tijdbestek inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel van organisaties.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van ReConsul, de unieke op resultaatgerichte aanpakken of wat wij eventueel voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij maken graag kennis en lichten onze cases uiteraard persoonlijk toe.

Progress is impossible without change,
and those who cannot change their minds cannot change anything.” – Bernshaw

Klaar voor een kennismaking?

franchisegever, franchisenemer, managementlid van een servicekantoor of MKB ondernemer?
Allemaal voorbeelden van opdrachtgevers die u zijn voor gegaan.

Kom in contact