Over ReBoost

De aanpak is confronterend en stimulerend
Volkomen resultaatgericht en er vindt borging plaats in de organisatie.

Er is aangetoond dat de meeste (retail) organisaties niet het potentieel behalen wat ze zouden kunnen en willen bereiken. Wat is het verbeterpotentieel binnen uw organisatie? Ondernemen is continu verbeteren, maar de juiste richting hierin is van belang. Een rendementsverbeterproject van ReConsul is een goed startpunt om een begin te maken met het verbeteren van het rendement van de organisatie. Samen met het gehele team wordt er gewerkt aan verbetering.

Het doel van een rendementsverbeterproject betreft om in een relatief kort tijdsbestek een diagnose te stellen van de organisatie, de kansen en belemmeringen concreet in beeld te brengen en gelijktijdig resultaten te boeken door verbeterpotentieel op korte termijn te realiseren. Tevens wordt er inzicht gegeven in het potentieel voor de middellange en lange termijn inclusief voorgestelde aanpak om het verbeterpotentieel te gaan realiseren.

Onderdelen

Zowel het beheer: processen en systemen, als de prestaties in harde getallen, houding en gedrag en conditie.

Op welke wijze wordt er leiding gegeven? Wij betrekken het kernteam van de organisatie.

Wij zoeken de lokale verdieping in de organisatie en respecteren de goede elementen.

De lokale concurrentie wordt betrokken als belangrijk inzicht en de weg naar succes te bepalen.

“Succesvol transformeren vereist aandacht voor
leiderschap, structuur, processen, technologie en inzet
van mensen en middelen, cultuur en competenties”

Effecten

Creëren en vergroten van het urgentiebesef van betrokkenen.

Verbetering van het leiderschap, financiële, commerciële prestaties.

Aantoonbare positieve gedragsverandering van het volledige team.

Verbetering van de communicatie en optimalisatie van de informatiestromen.

 

“Leiderschap staat centraal gedurende het ReBoost traject
de koppeling met houding en gedrag zorgt voor een blijvend karakter…”

ReBoost aanpak

In beeld brengen van de huidige situatie gelet op een aantal specifieke onderwerpen.

Herontwikkeling centraal doel en strategie als startpunt van de verandering.

Uitvoeren workshops gericht op leiderschap- en teamontwikkeling.

Bieden van proactieve ondersteuning van het kernteam in de verandering.

Klaar voor een kennismaking?

franchisegever, franchisenemer, managementlid van een servicekantoor of MKB ondernemer?
Allemaal voorbeelden van opdrachtgevers die u zijn voor gegaan.

Kom in contact