Werkveld focus

ReConsul heeft een duidelijke visie op de retail sector en evengoed een duidelijk focus op het werkveld waar zij zich met haar dienstverlening op toelegt. De werkveld focus van ReConsul betreft het snijvlak tussen de niveaus van franchisegever en haar franchisenemers indien er sprake is van een franchiseorganisatie. In geval van een filiaalbedrijf betreft de focus het snijvlak tussen de serviceorganisatie en haar winkels. Grafische weergegeven in de volgende afbeelding:

Werkveld focus ReConsul

Doel: klantwaarde verbeteren op lokaal niveau

Middel: ontzorgen van winkels en hiermee vestigingsverantwoordelijken (filialen) of ondernemers

Hoe: kwaliteitgedreven en efficiënt georganiseerde serviceorganisatie

Utopie of waarheid?

Volgens ReConsul zijn er binnen retail organisaties veel synergievoordelen te behalen tussen de verschillende niveaus (boven weergegeven). De gedachte is dat franchisegevers/servicekantoren blijvend hun back office processen van de winkelformule zo efficiënt en effectief mogelijk hebben ingericht. Deze wijze van organiseren is erop gericht dat winkels proactief worden ondersteund. Snelheid en kwaliteit zijn de absolute drijfveren waardoor technisch gezien de winkels alle middelen hebben om de verschillende locaties volgens de uitgangspunten van de winkelformule uitstraling te geven. Ten opzichte van het huidige hedendaagse beeld levert dat voordelen op in onder andere kostenbesparing en tijdwinst. Hierdoor ontstaat op lokaalniveau capaciteit wat geactiveerd dient te worden in concrete acties en zodoende activiteiten. De uitvoering van activiteiten die tot lokaal onderscheiden dienen te leiden. Het uiteindelijk resultaat betreft het verhogen van de klantwaarde!

Retail organisaties dienen volgens ReConsul te investeren in:
 • inrichting van back office processen
 • verbeteren toegevoegde waarde van winkelbegeleiding
 • samenwerking binnen de organisatie (franchisegever – franchisenemers)
 • ondernemers / vestigingsverantwoordelijken
  • aantrekkelijke opleidingsprogramma’s
  • hulpmiddelen
  • aanpakken ter verbetering van winkelprestaties
 • integrale activiteitenprogramma’s op lokaalniveau gericht op lokaal onderscheiden
Opdrachtgevers van ReConsul:
 • winkelformule onafhankelijke ondernemers
 • winkelformule afhankelijke ondernemers
 • ondernemer met meerdere vestigingen (multifranchisers)
 • senior management functionarissen retailketens
  • winkeloperatie
  • commercie
  • opleidingen
 • functionarissen operationeel niveau
  • regio managers
  • vakspecialisten
Meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van ReConsul, de unieke op resultaatgerichte aanpakken of wat wij eventueel voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij maken graag kennis en lichten onze cases uiteraard persoonlijk toe.

Blijf investeren in de organisatie en mensen
alvorens de klant in jouw onderneming investeert

Klaar voor een kennismaking?

franchisegever, franchisenemer, managementlid van een servicekantoor of MKB ondernemer?
Allemaal voorbeelden van opdrachtgevers die u zijn voor gegaan.

Kom in contact