ALGEMEEN

ReConsul Business Services (Kamer van Koophandel 64705307), hierna te noemen ReConsul, verleent u hierbij toegang tot ReConsul.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door ReConsul en derden zijn aangeleverd. ReConsul behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.De informatie op ReConsul.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van ReConsul.


BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op ReConsul.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ReConsul. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op ReConsul.nl. ReConsul oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. ReConsul zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.


AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ReConsul en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ReConsul, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.