Case 3: Weg met derving!

Klantvraag

“Wij willen dat de periodieke hoge dervingskosten van versproducten wordt opgelost. Dat scheelt geld en verspilling van levensmiddelen.”

Aanpak

Kijk, daar houden we van: een duidelijke vraag. Om de oorzaak van de dervingskosten te achterhalen gingen we op onderzoek uit. We stelden de volgende diagnose:

  1. Er is een structureel verschil tussen verwachting (norm) en praktijk (resultaat)
  2. Er is geen doelmatig proces
  3. Er is gebrek aan eigenaarschap bij de verantwoordelijke medewerkers

 

Vanaf dit punt zijn we stapsgewijs te werk gegaan. Eerst werd een meeting belegd met alle leidinggevenden. Doel: urgentiebesef creëren. Daarna zijn de processen rondom “derving” geoptimaliseerd. Dat deden we door aan de ene kant de specifieke activiteiten te vereenvoudigen en aan de andere kant de kwaliteit van uitvoering naar een hoger niveau te tillen. Vervolgens integreerden we binnen het proces de verbinding tussen signaleren en het concreet oplossen van grondoorzaken. Een belangrijk onderdeel was het verbeteren van het cijfermatig inzicht van leidinggevenden. Want hoe beter ze de cijfers interpreteren, hoe sneller ze zaken kunnen signaleren en verbeteren!

Resultaat

Het resultaat is niet te versmaden: de processen rondom derving zijn nu doelmatig en efficiënter ingericht. Het bewustzijn, de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers is vergroot. Dat resultaat blijft actueel door op dagelijkse basis de ontwikkelingen binnen dit thema te communiceren via ons platform Filiaal24. In cijfers uitgedrukt: binnen 6 weken zijn de totale dervingskosten met meer dan 52% gereduceerd. Structureel. Een resultaat dat er niet om liegt.

Deel via:

Terug naar overzicht